Дървена покривна конструкция в еднофамилна жилищна сграда в Горня Баня изпълнена с иглолистен KVH материал.