Владимир Ставрев

cenata-na-pokriva

Всеки, който строи къща или има някакви проблеми с покрива над главата си, стига до въпроса колко би струвало изграждането или съответно ремонтът му.
Въпросът за цената на покрива няма категоричен и еднозначен отговор. Цената зависи от многобройни и разнообразни фактори. Обикновено по-високата цена отговаря и на по-добро качество.

Покривите са различни видове. Според наклона различаваме плоски и скатни. Плоски са тези с наклон на покривната плоскост до 10 градуса. При по-голям наклон говорим за скатни покриви. Керемидените покриви, в зависимост от вида на керемидата и дължината на ската, обикновено са с наклон от 18 до 31 градуса.

Според броя и вида на покривните плоскости покривите биват: едноскатни, двускатни, трискатни, четирискатни, мансардни, трионообразни, пирамидални, конусовидни и куполни. В зависимост от очертанията на сградата различаваме прости и сложни покриви. Ако очертанията на една сграда в план представляват прост квадрат или правоъгълник, то тя може да бъде покрита с едно-, две-, три- или четирискатен прост покрив. Но ако очертанията са сложни, то и покривът става сложен. Така е при сгради с Г или Т – образни очертания или такива, при които от основния правоъгълник излизат някакви издатини, а олукът или главният корниз остават на едно ниво. Тогава на покрива се появяват вдлъбнати ръбове - улеи, наричани в практиката улама или долия.

С плоски покриви са покрити, като правило, панелните жилищни блокове от времето на социализма, индустриални, производствени, офисни и други сгради. Хидроизолационното покритие при тях обикновено е битумен рулонен материал.

Преобладаващата част от жилищните сгради у нас, еднофамилни къщи или жилищни блокове са покрити със скатни керемидени покриви. Обикновено тези покриви са четирискатни, често сложни (имат улами) и са прорязани от многобройни комини, капандури, табакери и т.н. Строени са през миналия век и покривите им са за ремонт.

Колко би струвал ремонтът на покрива? Прието е стойността на покрива да се измерва в лева на квадратен метър. В този смисъл, при равни други условия по-скъп е по-големият покрив. Ако при плоските покриви площта на сградата е равна на покривната площ, то при скатните не е така. Поради това, че има стряха и покривната плоскост е наклонена, една къща с площ 100 м² има покрив от около 140 м². Сграда с 300 м² площ има обикновено площ на скатния покрив около 400 м².

През 2009 г. фирма „Брамак покривни системи” ЕООД проведе кампания за саниране на стари скатни покриви, наречена “Ремонтирай с Брамак”. Оказа се, че повечето от потенциалните клиенти смятат, че ремонтът на покрива ще им струва около 1000, максимум 2000 лв. Ако приемем, че площта на един покрив е средно около 200 м², означава, че хората масово очакват ремонтът на един покрив да струва от 5 до 10 лв./м². За съжаление това е доста далече от реалността и говори за пълно непознаване на съвременните тенденции и разбирания за изграждане и поддръжка на покривите, за качествата, вида и ценовите нива на съвременните материали. С 5 до 10 лева на квадратен метър бихте могли да направите временно, аварийно закърпване на един течащ покрив, но в никакъв случай сериозен ремонт или саниране.

Препоръчително е всяка есен след листопада да се почистват от листа олуците на покрива. Но това не е ремонт на покрива, още по-малко саниране.

За да се отговори на въпроса за цената на ремонта на покрива, би трябвало да се изясни какво точно и в какви обеми ще се прави. Най-добре е да наемете компетентно лице архитект, строителен инженер или специалист в областта на покривите. Този специалист трябва да прегледа и заснеме покрива или да го начертае, ако няма налични чертежи. Той ще ви помогне да определите състоянието на елементите на вашия покрив и да прецените кои от тях са за подмяна. Важно е да се определи дали ще се подменя дървената покривна конструкция, челни дъски, дъсчени обшивки, водоотвеждаща система и ламаринени обшивки, ще се санират ли комини, ще се подменят ли покривни прозорци, керемиди и т.н. По този начин ще уточните видовете работи за извършване и което е много важно - ще определите необходимите материали, които ще се използват. Не е все едно дали ламаринените обшивки ще са от поцинкована ламарина, от ламарина с полиестерно покритие, или ще се използва медна или цинкова ламарина. Видът на материала оказва сериозно влияние върху цената и това е валидно за всички елементи на покрива.
Мога да дам примери с цени на керемиди като материали. Битумните керемиди, масово се предпочитат от хората поради на пръв поглед изгодната цена. Те са на цена от 10 до 30 лева на квадратен метър. Керамичните керемиди най-често струват от 10 до 15 лева на квадратен метър, но ако са едноолучни (турски), ще ви струват поне 40. Има и вносни керемиди за ценители, които струват 50-70 евро на квадратен метър.

Ако имате покрив от 10 квадратни метра и керемидите струват в магазина 15 лв./м², не можете със 150 лева да си покриете покрива. Има определено количество, което е нормална фира от рязане, счупване и др. С други думи ще ви трябват поне 160–165 лева за покрива или поне по 16 лв./м², само за да купите керемидите. Към тази сума се добавят транспортните разходи, трудът по демонтажа на старите и монтажа на новите каремиди.

След като с помощта на специалист сте определили видовете работи и материалите, от чертежите ще се извадят количествата на видовете работи и вие ще имате така наречената количествена сметка. Тази количествена сметка е добре да дадете на 2-3 строителни фирми за остойностяване. Една подробна и детайлна количествена сметка, която да се остойностява, ще ви даде възможност да сравнявате. Така ще получите различни цени за изпълнението и срока.

На практика при ремонти липсва количествена сметка, липсват и чертежи. Собствениците нямат други конкретни изисквания какво трябва да се прави, освен че покривът не трябва да тече. По този начин резултатите често са незадоволителни. Понякога покрив, който е “ремонтиран” шест, продължава да тече, а понякога след ремонта тече повече.

При нови сгради, като правило, също липсва количествена сметка и всеки от кандидат-изпълнителите всъщност сам я съставя, като по този начин определя по свое усмотрение видовете работи и количествата им, а до голяма степен и вида и качеството на материалите. Когато все пак има някаква количествена сметка, тя е съставена много некомпетентно и формално, без детайлно да са указани видът и качествата на материалите, които ще се използват. Това в крайна сметка води до невъзможност да се съпоставят остойностените количествени сметки и е в ущърб на възложителя. Той реално не може да прецени кое е най-изгодното за него предложение.

Дори и при перфектно съставена количествена сметка ще получите различни цени от различните изпълнители. Разликите обаче ще идват от различната цена на труда, която фирмите ще си определят. Не е препоръчително да се избира най-ниската цена.
Освен от изброените досега, цената на покривите зависи и от други фактори. Важно значение има видът на покрива. При равни други показатели най-евтин би бил едноскатен покрив на едноетажна сграда. Колкото по-сложен е един покрив, колкото повече ръбове (била, маии и улами) има, толкова по-скъп става, но и толкова по-недълговечен. Ръбовете, от една страна, оскъпяват покрива (материалите за изграждането им са по-скъпи), а от друга страна са слабите места, от които той би започнал да се разрушава с времето. Затова е желателно те, както и всякакви просичания на покривните плоскости, да се избягват, доколкото е възможно.

Видът на дървения материал рефлектира сериозно върху цената на покрива. За изграждането на дървената покривна конструкция най-често се използва бичен иглолистен материал. Добре е той да е сух или поне веян. Такъв материал струва около 300 лв./м³. Но ако се използва надлъжно или слоесто слепван иглолистен материал, или пък масивен широколистен, то цената за кубичен метър възлиза на 900-1200 лв.

За да се изпълни качествено и сигурно един покрив, е задължително използването на фасадно скеле. Наемната цена на скелето, както и трудът по монтажа и демонтажа се калкулират в цената на покрива. Това естествено я повишава с около 10%.
Местоположението на сградата оказва влияние върху цената на покрива. Трудно и сложно се изпълняват покривни работи, а особено саниране, в централните части на големите градове. Липсва място за складиране на материали, затруднен е достъпът на превозни средства, потенциално опасни са множеството пешеходци, работещи заведения и магазини и т.н. В този смисъл местоположението може да оскъпи покрива с до 20%.

Съществено значение за цената на покрива има видът на подпокривното пространство. Значително по-скъп е покривът с обитаемо такова. То предполага задължителна дъсчена обшивка, която при необитаем покрив може да се избегне; по-сложни пароизолация и топлоизолация; употребата на покривни прозорци и т.н. За сравнение, ако цената на един квадратен метър прозорец за обикновено помещение се движи от 100 до 200 лв., то цената на един квадратен метър покривен прозорец е поне 500-600 лв. Често собствениците на сгради имат желание да усвоят необитаемото подпокривно пространство и да го превърнат в жилище. Когато такова преустройство е свързано с подмяна на носещата покривна конструкция, то ориентир за цената на замисляното мероприятие, би трябвало да бъдат пазарните цени на квадратен метър жилищна площ. Ако новите жилища във вашия град се продават за 600-700 евро/м², то не е логично вие да успеете да изградите мансарден етаж за значително по-малко пари.

И не на последно място, върху цената на покрива влияе видът и количеството на топлоизолацията. У нас покрай климатичните промени и поскъпването на енергоносителите все по-често се говори за ефективна топлоизолация. Ако се обърнем назад, до 80-те години на миналия век, топлоизолоцията бе почти напълно пренебрегвана. Тогава най-топли бяха кооперациите строени до 40-те години на ХХ век, изградени с единични тухли и дебелина на стените от 38 сантиметра - и селските пръстени къщи. Дори в литературата от това време пише, че керемидите и дъсчената обшивка на покрива са топлоизолация, което е напълно несъстоятелно. От края на 80-те години до днес сме свидетели на бурно развитие на топлоизолациите в световен мащаб. А у нас в последните години се заговори за “енергоспестяваща”, “нискоенергийна” и “пасивна” къща. За енергоспестяваща се приема сграда, която изразходва за отопление до 7 литра нафта на квадратен метър годишно. При нискоенергийната този разход е 5, а при пасивната едва 3 литра нафта на квадратен метър годишно. Тази висока ефективност се постига с по-голяма дебелина на топлоизолациите. За сравнение, ако по българските норми за проектиране дебелината на топлоизолацията по стени е 5 см, а по покриви 15, то при пасивната къща дебелините са съответно 34 см по стени и 40 см по покриви. По българските норми 15 см топлоизолация на покрива е достатъчна. Но за да стане къщата енергоспестяваща, са нужни 24 см изолация. За нискоенергийна изискването е 30, а за пасивна – 40 см дебелина на топлоизолацията. Ясно е, че повече топлоизолация означава повече пари и по-скъп покрив. Но единствената инвестиция, която има възвръщаемост в собствената къща, е топлоизолацията. При всеки покрив обикновено се правят някакви компромиси от типа на това да се предпочетат по-нисък клас керемиди, по-евтин вариант на водоотвеждаща система или обшивки с цел икономии. Това е разбираемо и донякъде приемливо. Не препоръчвам да се прави икономия от количеството и качеството на топлоизолациите.

Ако искате да подмените керемидите на покрива, без носещата дървена конструкция, мислете за ценови нива започващи от 60-80 лв./м² покривна площ.

За изграждането на нов покрив, с всички условности, цените започват от 120-130 лв./м².
Ако не желаете да давате пари на технически компетентни лица и да изминете не късия път по изработване на количествена и количествено-стойностна сметка, бихте могли, макар и съвсем грубо, да добиете представа за цената на ремонта на вашия покрив, като използвате старото правило, че стойността на труда обикновено е равна на стойността на материалите. Просто умножете стойността на материалите по две.