Дъсчени обшивки от Европейска лиственица по стени и подове.