Нетипичен едноскатен покрив върху стопанска сграда с трапецовидни очертания в план.