Дървена покривна конструкция на жилищна сграда в гр. Банкя. Изпълнена с надлъжно слепван, иглолистен дървен материал.