Изграждане на покривна конструкция - стоманобетонни и дървени елементи на еднофамилна жилищна сграда в Банкя. Нарязване и боя по ребрата на покривната конструкция.